Ben je je bewust van je groei dit jaar?

Reflecteren klinkt soms wat hoogdravend en lastig. Gelukkig ontstaat er aan het einde van het jaar altijd een energie waar je makkelijk op mee kunt liften. Want overal schieten er lijstjes tevoorschijn, die ons mee terugnemen in het afgelopen jaar. Wie is de sporter van het jaar? Welke muziek heb je het meest geluisterd op Spotify? Wat gebeurde er in de wereld? 

Ons brein werkt graag met structuur en patronen. Dit is onderdeel van ons overlevingsmechanisme en helpt ons alle prikkels die we binnen krijgen te filteren naar de relevante prikkels. En zo aan het einde van het jaar ontstaat er automatisch een gevoel van iets afronden, en aan iets nieuws beginnen. Niet voor niets dat de sportscholen aan het begin van het jaar altijd een flinke piek zien in het aantal leden!

En zonder een hele lijst aan voornemens te moeten maken, is het wel een mooi moment om eens terug te denken aan het afgelopen jaar en dit dan ook even kort voor jezelf op te schrijven. Want iedereen maakt continu groei door (wat een succes is dat al!), we zijn ons er vaak alleen niet van bewust doordat we hier niet bij stil staan. 

Waar stond je begin van het jaar? Letterlijk waar was je, en wat was je aan het doen? En waar sta je nu? Als ik op deze manier nadenk over het afgelopen jaar merk ik dat er automatisch een chronologisch filmpje gaat lopen met hoogtepunten, en ook tegenslagen. Dan kun je daarna ook zien wat je successen zijn, waar je groei heeft gezeten het afgelopen jaar. 

Voor mij helpt het om met 5 aandachtsgebieden te werken om deze oefening te doen: werk, gezin, sociaal, geld en eigen interesses. Ik heb dit model ooit opgepikt uit een boek over hoe je hersenen werken (link) en het helpt mij om niet teveel nadruk op bijvoorbeeld werk te leggen, maar om in bredere zin doelen te stellen (en ook de onderlinge samenhang hier tussen vast te leggen). Naast de gebieden op zichzelf kijk ik ook naar de balans tussen deze zaken, om te zien of ik daar nog andere keuzes wil maken. 

Met een kwartiertje investeren in jezelf heb je opeens een mooi beeld van waar je mee bezig bent geweest. Dit is niet anders dan bewust worden van groei die je toch al heb gemaakt!  Vanuit deze successen kun je dit ook bewuster in zetten in het nieuwe jaar, je bent je nu immers echt bewust van waar je groei zat. Daarnaast helpt dit voor een positiever zelfbeeld, en om deze lessen ook te verankeren. Hiermee maak je je fundering elk jaar weer breder. 

En misschien heb je stiekem ook al een doorkijkje naar volgend jaar gemaakt (want laten we eerlijk zijn, dat gaat ook vaak al automatisch). Waar wil je andere keuzes maken? Welke dromen/doelen wil je volgend jaar nastreven?  Een doel geeft richting, maar is niet heilig. Dus er is niks mis met grote dromen!

1 thought on “Ben je je bewust van je groei dit jaar?”

  1. mooi stuk Joost! Voor mensen die ook zoeken naar een houvast en onderling verband bij reflectie of het stellen van doelen werken de deelgebieden (Body, Being, Balance en Business) ook heel goed.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *